งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ ''การส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน'' (โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา )

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่17 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน" ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา ดำเนินการโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในระบบปลอดภัยเพื่อผลิตไมโครกรีน หรือต้นอ่อนจากเมล็ดพันธุ์ผัก และพืชสมุนไพรซึ่งสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญที่ดีต่อสุขภาพ โดยมีเกษตรกรจากกลุ่ม JJ Market กลุ่มเกษตรกรสารภี และบุคคลทั่วไปภายในพื้นที่เชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมประมาณ 60 คน พร้อมฝึกปฏิบัติวิธีการปลูกผักไมโครกรีน ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th