งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กลุ่มวิจัย

แสดงตาม :         

ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research_group.asp?BudType=&Budyear=2565&GroupResearch=G001
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th