หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต่อความเปราะบางและการปรับตัวการผลิตข้าวและพลวัตของน้ำ
Climate Change in Southeast Asia and Assessment on Impact, Vulnerability and Adaptation on Rice Production and Water Balance

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN)
วันที่ดำเนินการ 6 สิงหาคม 2550 - 6 สิงหาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายศุภกร ชินวรรโณ (นักวิจัยร่วม)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. อินเตอร์เน็ท : http://www.apn-gcr.org/resources/items/show/1652#.VA1VW_mSySo
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (32 KB)
ดาวน์โหลด : 373 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th