หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตรบนที่สูงในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
Development of Regional Upland Training Programs for the GMS: A system approach in linking Upland and Lowland in China, Lao PDR, Thailand, Cambodia, and Vietnam

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Rockefeller Foundation
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2548 - 31 ธันวาคม 2550รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (127 KB)
ดาวน์โหลด : 436 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th