บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Participatory modeling for watershed management: using multi-agent systems and role games with stakeholders

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย International Rice Research Institute (IRRI)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2545 - 1 พฤษภาคม 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.Guy Trebuil (นักวิจัยร่วม) , จาก CIRAD, France

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1. การประชุมวิชาการ : The Third Montane Mainland Southeast Asia Conference,
 

วัตถุประสงค์โครงการ

to improve the research team and stakeholders knowledge of this highland system of Chiang Rai province, with an emphasis on the social and economic components and decision making rules about land and capiatl management affecting the relationship between agricultural diversification and risk of land degradation.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th