บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Potential and constraints of participatory research approach for sustainable development in mountainous region of Southeast Asia

หัวหน้าโครงการ Franz Heidues (ยังไม่ระบุ)
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย German Science Foundation
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. Franz Heidues (หัวหน้าโครงการ)
  2. Andreas Neef (นักวิจัยร่วม)
  3. Dieter Noubest (นักวิจัยร่วม)
  4. Nguyen The Dang (นักวิจัยร่วม)
  5. Volken Hoffmann (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th