บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การส่งเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระหว่างพันธุ์ข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินและธาตุสังกะสีสูง
Synergistic of anti-oxidative capacity between rice varieties with high anthocyanin and zinc concentration

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่
  4. นางสาวสุชาดา จำรัส (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

ประเมินความเข้มข้นธาตุสังกะสี แอนโทไซยานิน และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวที่ผสมกันระหว่างพันธุ์ที่มีธาตุสังกะสีสูงและพันธุ์ที่มีแอนโทไซยานินสูง ในส่วนของข้าวกล้อง แกลบ และรำ ที่มีสัดส่วนระหว่างพันธุ์ที่ผสมแตกต่างกัน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th