บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Transport of Agrochemicals in a Watershed in Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ ดร.กนกพันธ์ พันธุ์สมบัติ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย German Science Foundation
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กนกพันธ์ พันธุ์สมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สมพร ชุนห์ลือชานนท์ (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (322 KB)
ดาวน์โหลด : 297 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th