บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแควน้อย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ในส่วนของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า)
-

หัวหน้าโครงการ อ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2546 - 17 พฤษภาคม 2547รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าโครงการ)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th