งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่19 - 20 กรกฏาคม 2549
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมบุคลากรทั้งคณะฯ
จำนวนคน500
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 162 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 275 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 239 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 249 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 253 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 231 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 242 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 267 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 228 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 234 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 226 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 237 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 226 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 162 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th