งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีฌาปนกิจศพนักศึกษาภาควิชากีฏวิทยา

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่30 มกราคม 2549
สถานที่ สุสานบ้านกิ่วแลหลวง
ผู้เข้าร่วมคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน300
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ด้วย นางสาวนพกร รัตนพงษ์ รหัส 4608130 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกกีฏวิทยา ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 257 หมู่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จะทำการฌาปนกิจศพ ในวันที่ 30 มกราคม 2549 เวลา 13.00 น. ณ สุสานบ้านกิ่วแลหลวง

ในการนี้ ทางภาควิชากีฏวิทยา ร่วมกับทางคณะเกษตรศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพสวนอภิธรรม ในวันที่ 29 มกราคม 2549 เวลา 20.00 น.

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th