งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมภาวะการเป็นผู้นำ

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่10 - 11 กันยายน 2548
สถานที่ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนคน120
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 46 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 216 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 172 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 156 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 148 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 203 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 188 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 155 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 173 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 182 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 191 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 194 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 184 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 46 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th