งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๗

Quality Assurance for Faculty of Agriculture for 2004

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่13 - 14 กรกฏาคม 2548
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมบุคลากรทั้งคณะฯ
จำนวนคน500
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 253 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

ดูภาพ
ลำดับ 61 / เปิด 196 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 62 / เปิด 205 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 63 / เปิด 192 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 64 / เปิด 213 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 65 / เปิด 215 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 66 / เปิด 211 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 67 / เปิด 210 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 68 / เปิด 195 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 69 / เปิด 198 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 70 / เปิด 212 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 71 / เปิด 203 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 72 / เปิด 219 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 253 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th