งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๗

Quality Assurance for Faculty of Agriculture for 2004

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่13 - 14 กรกฏาคม 2548
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมบุคลากรทั้งคณะฯ
จำนวนคน500
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 253 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

ดูภาพ
ลำดับ 121 / เปิด 200 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 122 / เปิด 196 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 123 / เปิด 198 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 124 / เปิด 191 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 125 / เปิด 197 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 126 / เปิด 208 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 127 / เปิด 196 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 128 / เปิด 194 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 129 / เปิด 196 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 130 / เปิด 206 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 131 / เปิด 195 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 132 / เปิด 200 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 253 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th