งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่6 กันยายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 37 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 162 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 157 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 160 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 133 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 133 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 144 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 169 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 144 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 142 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 152 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 151 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 149 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 37 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th