งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานธุรกิจกาแฟครบวงจร Coffee Lanna Start up

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. นำทีมนักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ศึกษาเส้นทางดูงานกาแฟ ณ สวนกาแฟไร่ภูเครือ และโรงคั่วกาแฟอคาบา ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 ทั้งนี้ โครงการศึกษาดูงานธุรกิจกาแฟครบวงจร Coffee Lanna Start up ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Lanna Thai Coffee Hub ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมบริหารจัดการธุรกิจร้านการแฟ การเจรจาธุรกิจในแหล่งปลูกกาแฟ โดยกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่แฟนเพจคณะเกษตรฯ หรือโทรศัพท์ 053-944088

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th