งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และคุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะ ร่วมงานพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยได้อาราธณาพระสงฆ์ วัดผาลาด (สกิทาคามีวนาราม) มาแสดงปาฐกถาและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้เกิดศิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้มาร่วมงาน ทุกท่าน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th