งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการภูมิทัศน์”

ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่25 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี ช่วยงานคณบดีด้านพัฒนาระบบกายภาพ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการภูมิทัศน์” โดยมี คุณนิรัช ก้อนใจ นักวิชาการเกษตร จากศูนย์บริการวิชาการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เเก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสนาม เเละผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดการด้านภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เหมาะสมต่อการเรียนการสอน รวมถึงการทำงานของบุคลากรและสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยือนคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เเละมีการฝึกปฏิบัติภาคสนามในการตัดเเต่งกิ่งไม้เเละจัดสวนเเนวตั้ง

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th