งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่23 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมงานพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทั้งนี้ ในภาคบ่ายสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนจะได้จัดกิจกรรมเสวนา “50 ปี FM100-75 ปี VOA : Many years stories” เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี FM100 อีกด้วย ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th