งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะผู้ประกอบการของมณฑลยูนาน (Yunnan Enterprise)

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการโดยมี Mr. Xu Hong, Deputy General Manager and Director of Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้ประกอบการของมณฑลยูนาน (Yunnan Enterprise) จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุม โดยหารือด้าน Telemedicine, Traditional medicine, flowering growing, man-made mushroom และ solar energy demonstration project ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th