งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560

-

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่16 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 18 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 132 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 119 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 133 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 129 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 111 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 124 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 121 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 123 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 111 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 128 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 114 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 105 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 18 ภาพ หน้า : | 1 | 2 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th