งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช.

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่15 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมงานพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ และมอบเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช. โดยมี รศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มาร่วมงาน รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน และได้กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ภายในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ จัดหาทุนเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th