งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีพิธีทำบุญศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่9 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีทำบุญศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงห้องทำงาน ณ ชั้น 1 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการเพื่อเป็นสำนักงานศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.39 น.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th