งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีเปิดโครงการ Re-inventing Japan Project in AY 2017

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่26 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "Re-inventing Japan Project in AY 2017" (Global Framework of Student Capacity Development for Resilient Agriculture and Food Production) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนิกาตะ (Niigata University) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-26สิงหาคม 2560 โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นและตุรกีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนรวม 24 คน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th