งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

-

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่11 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบูธประชาสัมพันธ์แนะนำอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้บรรยายการแนะนำคณะ/สาขาวิชา ช่องการการรับเข้าและแนะนำการเลือกคณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ส.ค. 2560

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th