งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 - 30 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด  อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม อ.ดร.ทศพล มูลมณี ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ น.สพ.ศร ธีปฏิมากร อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม หัวหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา ได้ทำการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผสมเทียมโคนม รอบที่ 2" ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมวิทยากร โดย 👉 อ.ดร.ทศพล มูลมณี อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 👉 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 👉 น.สพ.ศร ธีปฏิมากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 👉 พร้อมด้วยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ หัวข้อบรรยาย ประกอบด้วย 🐄 1️⃣️️️️ ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผสมเทียมโคนม 2️⃣ โรคทางระบบสืบพันธุ์ 3️⃣ ระบบสืบพันธุ์โคนม 4️⃣ การเลือกใช้น้ำเชื้อ การดูแลถังน้ำเชื้อ และการเก็บรักษา 5️⃣ การใช้ฮอร์โมนในการจัดการฟาร์ม พร้อมนี้ยังได้ฝึกปฏิบัติการ การเตรียม การประกอบ และการใช้ปืนผสมเทียม รวมทั้งการฝึกปฎิบัติการใช้เทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th