งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักวิจัยโครงการผักไมโครกรีน และเกษตรกรบ้านแพมบก เข้าพบผู้ประกอบการรีสอร์ท จำนวน 5 แห่ง ใน อ.ปาย

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด  อ.ดร.จุทามาส คุ้มชัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อ.ดร.จุทามาส คุ้มชัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัยโครงการผักไมโครกรีน และเกษตรกรบ้านแพมบก เข้าพบผู้ประกอบการรีสอร์ท จำนวน 5 แห่ง ใน อ.ปาย ได้แก่ ➡️ Puripai Villa ➡️ Phu Pai Art Resort ➡️ The Oia Pai Resort ➡️ Romance another story in Pai ➡️ Baan tawan resort เพื่อส่งเสริมให้มีตลาดรองรับผลผลิตผักไมโครกรีนของเกษตรกร รวมถึงให้เชฟของทางรีสอร์ทได้ทดลองคิดค้นเมนูอาหารจากผักไมโครกรีน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th