งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นิทรรศการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของผักไมโครกรีน

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด  อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา อ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย นำทีมนักวิจัย จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของผักไมโครกรีน ณ ถนนคนเดินปาย อ.ปาย จ.เเม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ของผักไมโครกรีน และเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาสนใจรับประทานผักไมโครกรีนในวงกว้าง

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th