งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ ภายใต้ชุดโครงการ Lanna Thai Coffee Hub

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่5 - 6 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ หัวหน้าโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ ภายใต้ชุดโครงการ Lanna Thai Coffee Hub คณะเกษตรศาสตร์ มช. นำทีมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร BARISTA เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีวิทยากรจากทีม Coffee Specialist ของสมาคมบาริสต้าไทย ได้แก่ คุณศิวกร บุญศิริชาญ คุณวิษณุ บุญชื่น คุณวงศธร มะลิ คุณกมลโรจน์ โตบุญช่วย คุณเสาวรส บุญชื่น และคุณกัลยาวดี ประดิษฐ์พฤกษ์

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th