งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2560

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่8 สิงหาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "การแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2560" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 18) กล่าวรายงานความเป็นมา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ และชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศิษย์เก่าและผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 35 ทีม ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th