งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 60 ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่31 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 60 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่เข้าร่วมการรับฟัง และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ทั้งหมด 366 คน

ภาพกิจกรรม

เอกสาร : ดาวน์โหลด 8229 KB
ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th