งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการดอยสวยด้วยพฤกษา

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่23 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ตัวแทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการดอยสวยด้วยพฤกษา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ วังบัวบาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อส่งสเริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูป่าไม้

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th