งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กิจกรรมการศึกษาดูงานธุรกิจกาแฟครบวงจร ครั้งที่ 2 ''Coffee Lanna Start up''

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  พึ่งผ่านพ้นไป! กับกิจกรรมการศึกษาดูงานธุรกิจกาแฟครบวงจร ครั้งที่ 2 "Coffee Lanna Start up" เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. นำทีมนักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ศึกษาดูงานโรงคั่วกาแฟ ณ di BOSCO cafe & roasted coffee factory ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Lanna Thai Coffee Hub ตามนโยบายรัฐบาล โดยกิจกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่แฟนเพจคณะเกษตรฯ หรือโทรศัพท์ 083-3232950

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th