งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่6 - 10 กรกฏาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มช. นำโดย รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เดินทางมาสัมมนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม โดยมีกำหนดการสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตกและพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ เดินทางไปดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์ และกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามลำดับ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th