งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการถวายเทียนพรรษา และปล่อยปลา ประจำปี 2560

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
วันที่29 มิถุนายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา และปล่อยปลา ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนอนุรักษ์พันธ์ปลาเทโพ รักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากร ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ นำโดย อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ วันที่ 29 มิถุนายน 60 ณ หอพระพุทธแสนญาติ และอ่างเก็บน้ำที่ 4 ของศูนย์ฯ

ภาพกิจกรรม

เอกสาร : ดาวน์โหลด 22 KB
ดาวน์โหลด : 74 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th