งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 มิถุนายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันนี้ (28 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มช. นำโดย รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช. นำโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ นายกสมาคมฯ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนางานวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อฤทธิรง ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมร่วมบุญผ้าป่าฯ ในฐานะศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. ครั้งนี้ด้วย ซึ่งมียอดเงินทำบุญดังกล่าว จำนวน 1,447,570.99 บาท (อย่างไม่เป็นทางการ)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th