งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2560

ประเภทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่22 มิถุนายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี เป็นประธานนำหล่อเทียนฯ พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโสและบุคลากร โดยจะนำเทียนพรรษาพร้อมปัจจัยดังกล่าวถวาย ณ วัดสวนพริก ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นลำดับต่อไป

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th