งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่23 มิถุนายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 200 คน โดยมีนางสาวปราณี หะซัน หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษากล่าวให้การต้อนรับ และชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา สวัสดิการด้านการศึกษา และนายสมโภชน์ อริยจักร หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ชี้แจงเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th