งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแปลงสาธิต งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

ประเภทการประชุม
หน่วยงานศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
วันที่2 มิถุนายน 2560
สถานที่ สำนักงานศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
จำนวนคน8
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เชิญคณะกรรมการฝ่ายแปลงสาธิต งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้ง 8 ร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนในการปฎิบัติงานของฝ่ายแปลงสาธิต ณ สำนักงานศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th