งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมติดตามความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 พฤษภาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างผู้จัดทำผังงานและหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th