งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่21 เมษายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งได้กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และโอกาสนี้ คุณศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 33 บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน และในช่วงท้ายของงานในวันนี้เป็นการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th