งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เปิดห้องพิพิธภัณฑ์แมลงต้อนรับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่12 เมษายน 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ให้การต้อนรับ ผศ.ชัชวาล นิลสกุล พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิจิตรศิลป์ ในโอกาสขอความร่วมมือนำแมลงในพิพิธภัณฑ์มาฝึกปฏิบัติวาดรูปในรายวิชาการวาดลายเส้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th