งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาและพิธีปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 มีนาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาและพิธีปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13 โดยมี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคินกิ (Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ จากนั้นเป็นพิธีเลี้ยงอำลานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th