งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 มีนาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วัตถุประสงค์

ประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม หารือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมร่วมปรึกษาหารือและทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้จัดทำผังงานและหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ภาพกิจกรรม

เอกสาร : ดาวน์โหลด 71 KB
ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th