งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักศึกษาเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่22 มีนาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 38 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 152 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 154 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 155 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 133 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 125 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 121 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 116 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 121 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 122 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 125 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 127 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 128 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 38 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th