งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสำรวจพื้นที่เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ 3

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
วันที่15 มีนาคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จีรัตน์ และนายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อชี้แนวจุด และสำรวจพื้นในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ 3 ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th