งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า และรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่21 มกราคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกับศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในโอกาสนี้ รศ. ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณวสันต์ ลีละยูวะ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 6 (รหัส 12) ได้รับรางวัลสาขาบริหารธุรกิจ และ คุณศรีสุรางค์ ศรีศุกรี ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 11 (รหัส 17) ได้รับรางวัลสาขาบริการสังคม จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 และกล่าวให้ข้อคิดกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช. คุณวสันต์ ลีละยูวะ คุณศรีสุรางค์ ศรีศุกรี และผู้แทนบัณฑิตกล่าวขอบคุณ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมือวันที่ 21 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th