งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่11 มกราคม 2560
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 11 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 132 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 126 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 116 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 117 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 121 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 111 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 123 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 110 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 101 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 113 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 105 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 11 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th