งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 ธันวาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  



ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ นำโดยอาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากลและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ในการแข่งขันครังนี้ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลดังนี้ ประเภททักษะทางการเกษตรได้ 3 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ส่วนกีฬาสากล ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้ถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬาสากลมาครองเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

ภาพกิจกรรม





      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th