งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

หารือด้านงานวิจัย ร่วมกับ บริษัท PTT LNG จำกัด

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่26 ธันวาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณโชคชัย ธนะเมธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท PTT LNG จำกัด พร้อมคณะ โดยมี รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี เป็นผู้นำเข้าพบ ในโอกาสเข้าหารือด้านงานวิจัยและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องรับรอง คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th